Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin
 
Thông báo điểm ngưỡng tuyển và danh sách thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển vào học đại học chính quy đợt 2 năm 2015
Cập nhật lúc 17:16, 08/09/2015 (GMT+7)
Thông báo số 3826/TB-ĐHKT ngày 7/9/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Căn cứ Quyết định số 3101/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/8/2015 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc phê duyệt điểm ngưỡng ứng tuyển vào đại học chính quy đợt 2 năm 2015 vào Trường Đại học Kinh tế.

Căn cứ Quyết định số 3825/QĐ-ĐHKT ngày 07/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc công nhận danh sách thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển vào đại học chính quy đợt 2 năm 2015.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo điểm ngưỡng tuyển và danh sách thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển vào đại học chính quy đợt 2 năm 2015 như sau:

1. Điểm ngưỡng tuyển:

TT

Ngành

Mã ngành

Điểm ngưỡng ứng tuyển

1

Kinh tế

52310101

100,0

2

Kinh tế quốc tế

52310106

102,0

3

Kinh tế phát triển

52310104

99,0

4

Quản trị kinh doanh

52340101

101,0

5

Tài chính - Ngân hàng

52340201

101,0

6

Kế toán

52340301

101,0


2. Danh sách thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển
(có danh sách kèm theo)

Thí sinh đến làm thủ tục nhập học vào ngày 10/9/2015./.

Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo./.

>> Download thông báo tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Các tin khác