Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin
 
Kết quả trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học diện kết quả thi THPT quốc gia năm 2019
Cập nhật lúc 19:43, 08/08/2019 (GMT+7)
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kết quả trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học diện kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 như sau:

1. Kết quả trúng tuyển:

1.1. Điểm trúng tuyển:

STT

Mã xét tuyển

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

Tiêu chí phụ

(nếu điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển sẽ sử dụng tiêu chí phụ)

Ghi chú

Điểm môn Toán

Thứ tự nguyện vọng

I

Chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/TT-BGDĐT

1

QHE40

Quản trị kinh doanh

29.60

≥7.8

NV1, NV2, NV3

* Thang điểm 40

* Điểm môn Tiếng Anh đạt từ 4.0/10.0 trở lên và nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4

2

QHE41

Tài chính - Ngân hàng

28.08

≥7.8

NV1, NV2, NV3

3

QHE42

Kế toán

28.07

≥7.0

NV1, NV2, NV3

4

QHE43

Kinh tế quốc tế

31.06

≥7.4

NV1

5

QHE44

Kinh tế

27.08

≥6.8

NV1, NV2

II

Chương trình đào tạo chuẩn

 

 

 

 

1

QHE01

Kinh tế phát triển

23.50

≥8.0

NV1

Thang điểm 30

III

Chương trình đào tạo liên kết quốc tế

 

 

 

 

1

QHE80

Quản trị kinh doanh (liên kết quốc tế do Đại học Troy - Hoa Kỳ cấp bằng)

23.45

 

 

* Thang điểm 40

* Điểm môn Tiếng Anh đạt từ 6.0/10.0 trở lên và nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4

1.2. Danh sách trúng tuyển:

2. Xác nhận nhập học:

2.1. Các hình thức xác nhận nhập học:

Thí sinh lựa chọn 1 trong 2 hình thức sau:

(1) Xác nhận nhập học trực tuyến: Thí sinh xác nhận nhập học vào Trường Đại học Kinh tế qua cổng thông tin của ĐHQGHN tại địa chỉ: tuyensinh.vnu.edu.vn

Sau khi hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến, thí sinh gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 và bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đến Trường Đại học Kinh tế trước 17h00 ngày 15/8/2019, cụ thể:

- Chương trình đào tạo chất lượng cao và Chương trình đào tạo chuẩn:

 Phòng 304, nhà E4, số 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Chương trình đào tạo liên kết quốc tế (Troy):

Phòng 509, nhà E4, số 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

 (2) Xác nhận nhập học trực tiếp tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN:

Thí sinh mang bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 và bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đến Trường Đại học Kinh tế để làm thủ tục xác nhận nhập học như sau:

- Chương trình đào tạo chất lượng cao và Chương trình đào tạo chuẩn:

Phòng 304, nhà E4, số 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Chương trình đào tạo liên kết quốc tế (Troy):

Phòng 509, nhà E4, số 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

2.2. Thời gian xác nhận nhập học: từ 8h30 ngày 09/8/2019 đến trước 17h00 ngày 15/8/2019.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Các tin khác