Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin
 
Kết quả điểm thi tuyển sinh SĐH lần 2 đợt 2 năm 2020
Cập nhật lúc 8:13, 06/11/2020 (GMT+7)
Thông báo số 3349/TB-ĐHKT ngày 5/11/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Căn cứ Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1080/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/4/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 39/ĐHQGHN-ĐT ngày 8/01/2020 về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 36/HD-ĐHQGHN ngày 8/01/2020 về thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Kinh tế thông báo kết quả điểm thi tuyển sinh SĐH lần 2 đợt 2 năm 2020 như sau:

1. Điểm thi tổng các chuyên ngành dự thi:

-  Chuyên ngành Kinh tế chính trị và Quản lý kinh tế là điểm môn thi cơ bản và điểm môn thi cơ sở

- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Chính sách công và Phát triển, Tài chính ngân hàng, Kinh tế Quốc tế và Kế toán là điểm môn thi cơ sở.

2. Tra cứu điểm thi: Trên cổng thông tin điện tử và theo số chứng minh thư 

3. Thông tin liên hệ:

- Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

- Địa chỉ: Phòng 401 Nhà E4, số 144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024.37547506, số máy lẻ 305

 
>>Download thông báo tại đây.
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Các tin khác