Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin
 
Danh sách thí sinh không được ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào Trường ĐHKT năm 2017
Cập nhật lúc 16:24, 20/07/2017 (GMT+7)
Trường Đại học Kinh tế thông báo danh sách thí sinh không được ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (theo danh sách kèm theo).
Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh cao đẳng, đại học hệ chính quy; Căn cứ công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017; Căn cứ Kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 họp ngày 12/7/2017. Trường Đại học Kinh tế thông báo danh sách thí sinh không được ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (theo danh sách kèm theo).
>> Xem danh sách thí sinh không được xét tuyển thẳng tại đây 
>> Xem danh sách thí sinh không được ưu tiên xét tuyển tại đây 
Trân trọng thông báo. 
Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Các tin khác