Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin
 
Phương thức tuyển sinh vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Cập nhật lúc 10:38, 05/05/2017 (GMT+7)
Năm 2017, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh 6 chương trình đào tạo đại học hệ chuẩn và 3 chương trình đào tạo đại học hệ chất lượng cao. Cụ thể như sau:

I. ĐỢT 1:

(1) Kết quả bài thi THPT quốc gia:

- Chỉ tiêu: 637

- Mã trường: QHE

STT

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn

Mã tổ hợp

I

Chương trình đào tạo chuẩn

1

Kinh tế

52310101

71

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Văn, KHXH

A00

A01

D01

C15

2

Kinh tế phát triển

52310104

71

3

Kinh tế quốc tế

52310106

74

4

Quản trị kinh doanh

52340101

75

5

Tài chính-Ngân hàng

52340201

65

6

Kế toán

52340301

84

II

Chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT (học phí: 35.000.000đồng/năm học)

1

Kinh tế quốc tế

52310106 CLC

69

Toán, Anh, KHTN

Toán, Anh, KHXH

D90

D96

2

Quản trị kinh doanh

52340101 CLC

69

3

Tài chính-Ngân hàng

52340201 CLC

59

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia bằng hoặc cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định trong năm tuyển sinh.

- Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng, số trường/khoa và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký;

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Điều 7 của Quy chế tuyển sinh. Trường hợp các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo điểm từ cao xuống thấp của môn Toán (đối với CTĐT chuẩn), môn Tiếng Anh (đối với CTĐT chất lượng cao), nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng ưu tiên cao hơn;

- Thời gian xét tuyển (theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo): Từ 15/7 đến trước 17h00 ngày 26/7/2017

- Công bố kết quả trúng tuyển: Trước 17h00 ngày 1/8/2017

- Thí sinh xác nhận nhập học vào Trường Đại học Kinh tế bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: tuyensinh.vnu.edu.vn trong khoảng thời gian từ ngày 02/8/2017 đến trước 17h00 ngày 07/8/2017 đồng thời gửi Giấy chứng nhận kết quả thi tới Phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế bằng thư chuyển phát nhanh (tính theo dấu bưu điện).

(2) Kết quả thi ĐGNL

- Chỉ tiêu: 06

TT

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

1

Kinh tế (CTĐT chuẩn)

52310101

1

2

Kinh tế phát triển (CTĐT chuẩn)

52310104

1

3

Kinh tế quốc tế (CTĐT chuẩn)

52310106

1

4

Quản trị kinh doanh (CTĐT chuẩn)

52340101

1

5

Tài chính-Ngân hàng (CTĐT chuẩn)

52340201

1

6

Kế toán (CTĐT chuẩn)

52340301

1

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng kết quả thi ĐGNL còn hạn sử dụng đạt từ 70,0/140,0 điểm trở lên. Thí sinh chưa nhập học vào bất kỳ đơn vị đào tạo nào của ĐHQGHN được đăng ký xét tuyển.

- Thí sinh được ĐKXT tối đa 02 nguyện vọng vào trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký

- Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi ĐGNL (theo thang điểm 140) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. Điểm ưu tiên được cộng vào kết quả bài thi ĐGNL. Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 5,0 (năm điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 2,5 (hai điểm rưỡi).

- Thời gian nhận hồ sơ từ 10/7 đến trước ngày 22/7/2017.

- Thí sinh hoàn thiện phiếu ĐKXT và gửi trực tiếp hoặc thư chuyển phát nhanh tới Phòng Đào tạo, Trường ĐH Kinh tế. Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. (Biểu mẫu: Phiếu đăng ký xét tuyển theo phụ lục 5).

- Lệ phí: 30.000 đồng gửi kèm theo Phiếu đăng ký xét tuyển

- Công bố kết quả xét tuyển và danh sách trúng tuyển trên website của Trường trước ngày 29/7/2017.

- Thí sinh kiểm tra danh sách trúng tuyển trên website của Trường và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia đến Phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế từ ngày 01/8/2017 đến ngày 07/8/2017 bằng thư chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp để xác nhận nhập học.

(3) Chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (chứng chỉ A-Level)

- Chỉ tiêu: 03

TT

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

1

Kinh tế quốc tế (CTĐT chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23)

52310106 CLC

1

2

Quản trị kinh doanh (CTĐT chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23)

52340101 CLC

1

3

Tài chính-Ngân hàng (CTĐT chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23)

52340201 CLC

1

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level để tổ hợp kết quả 3 môn thi theo các khối thi quy định của ngành đào tạo tương ứng đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60) mới đủ điều kiện đăng ký để xét tuyển.

- Thí sinh được ĐKXT tối đa 02 nguyện vọng vào trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký

- Thời gian nhận hồ sơ từ 10/7 đến trước ngày 22/7/2017.

- Thí sinh hoàn thiện phiếu ĐKXT và gửi trực tiếp hoặc thư chuyển phát nhanh tới Phòng Đào tạo, Trường ĐH Kinh tế. Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. (Biểu mẫu: Phiếu đăng ký xét tuyển theo phụ lục 6).

- Lệ phí: 30.000 đồng gửi kèm theo Phiếu đăng ký xét tuyển

- Công bố kết quả xét tuyển và danh sách trúng tuyển trên website của Trường trước ngày 29/7/2017.

- Thí sinh kiểm tra danh sách trúng tuyển trên website của Trường và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia đến Phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế từ ngày 01/8/2017 đến ngày 07/8/2017 bằng thư chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp để xác nhận nhập học.

- Học phí: 35.000.000đ/năm học

II. CÁC ĐỢT BỔ SUNG

Đối tượng như xét tuyển như Đợt 1, Quy định cụ thể xét tuyển của từng ngành học tương ứng sẽ được công bố trên website của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Trường ĐH Kinh tế.

Thời gian xét tuyển từ 13/8/2017.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Các tin khác