Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin
 
Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ Ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc đợt 2 năm 2017
Cập nhật lúc 16:39, 26/06/2017 (GMT+7)
Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông báo số 1518 /TB-ĐHKT ngày 08/6/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Tiếng Anh

Khung năng lực

ngoại ngữ

VN

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam

BEC

BULATS

CEFR

Cấp độ 3

4.5

450 ITP

133 CBT 45 iBT

450

PET

Preliminary

40

B1

(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Các tin khác