Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin
 
Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ Ngoại ngữ được công nhận trong tuyển sinh thạc sĩ tại ĐHQGHN đợt 2 năm 2017
Cập nhật lúc 16:43, 26/06/2017 (GMT+7)
Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông báo số 1518 /TB-ĐHKT ngày 08/6/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


1. Chứng chỉ B1

STT

Cơ sở đào tạo

Chứng chỉ B1 được công nhận

Tiếng

Anh

Tiếng

Nga

Tiếng

Pháp

Tiếng Trung

Tiếng

Đức

1.

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN

2.

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
3.

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế


4.

Trường ĐH SP TP Hồ Chí Minh


5.

Trường Đại học Hà Nội

 

2. Các chứng chỉ tiếng Anh
 

STT

Cơ sở cấp

chứng chỉ

Các chứng chỉ được công nhận

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam PET

BEC Preliminary

BULATS

1.

Educational Testing Service (ETS)

2.

British Council (BC)


3.

International Development Program (IDP)


4.

Cambridge ESOLTrường ĐHKT - ĐHQGHN

Các tin khác