Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin
 
Phương thức tuyển sinh chuyên ngành Quản trị các tổ chức tài chính đợt 2 năm 2017
Cập nhật lúc 16:47, 26/06/2017 (GMT+7)
Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông báo số 1518/TB-ĐHKT ngày 08/6/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Phương thức tuyển sinh: xét tuyển (bao gồm đánh giá hồ sơ, bài viết xử lí tình huống của thí sinh và phỏng vấn).

(i) Đánh giá hồ sơ đăng kí của thí sinh: Việc thẩm định hồ sơ, chấm điểm để đánh giá xếp loại hồ sơ dựa trên các tiêu chí quy mô, phạm vi ảnh hưởng của đơn vị công tác, chức vụ và kinh nghiệm quản lí thực tiễn của thí sinh, quá trình đào tạo và một số phẩm chất năng lực cá nhân (50 điểm).

(ii) Thi viết: Bài viết xử lí tình huống ngắn gọn nhằm đánh giá kiến thức tổng hợp và khả năng tư duy logic, phân tích phê phán và giải quyết vấn đề của thí sinh (20 điểm).

(iii) Phỏng vấn bởi Hội đồng tuyển sinh sau đại học (HĐTS SĐH) gồm các thành viên trong và ngoài Trường Đại học Kinh tế: Bài phỏng vấn nhằm đánh giá kiến thức và kinh nghiệm xử lí tình huống quản lí thực tế, năng lực học tập của thí sinh (30 điểm).

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Các tin khác