Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin
 

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2017 dành cho thí sinh sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực còn giá trị
Thí sinh sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực còn giá trị để đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2017 vào các trường thành viên/ khoa trực thuộc của ĐHQGHN theo hướng dẫn sau:


Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 ở Đại học Quốc gia Hà Nội
Công văn số 556 /HD-ĐHQGHN ngày 21/2/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội


Cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc THPT chuyên và bậc đại học tại ĐHQGHN
Ngày 12/4/2016, Giám đốc ĐHQGHN ký Quyết định số 996/QĐ-ĐHQGHN ban hành Quy định cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc THPT chuyên và bậc Đại học tại ĐHQGHN.