Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin
 

Xác nhận nhập học đối với các thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học năm 2018
Trường Đại học Kinh tế thông báo xác nhận nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển như sau:


ĐHKT: Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học năm 2018
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để xét tuyển đại học năm 2018 như sau:


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh đại học chính quy năm 2018
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh đại học năm 2018 như sau:


Trường ĐHKT tuyển sinh Chương trình cử nhân LKQT khóa 17
Từ ngày 1/7/2018, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tuyển sinh Khóa 17, Niên khóa 2018-2022, Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, hệ đại học chính quy liên kết Quốc tế với Đại học Troy - Hoa Kỳ.


[Infographic] Các mốc thời gian cần lưu ý đối với thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018
ĐHQGHN lưu ý thí sinh các mốc thời gian quan trọng đối với thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018.


Cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc THPT chuyên và bậc ĐH tại ĐHQGHN
Quyết định 769/QĐ-ĐHQGHN ngày 8/3/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về ban hành cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc THPT chuyên và ĐH tại ĐHQGHN.


Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui chế thi THPTQG và xét công nhận tốt nghiệp THPT
Ngày 28/2/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Tuyển sinh đại học chính quy năm 2018: ĐHQGHN lần đầu tiên xét tuyển kết quả SAT
Theo thông báo từ Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2018 Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh trên 8500 chỉ tiêu theo học 105 chương trình đào tạo chuẩn, chất lượng cao, tiên tiến, tài năng bậc đại học thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên & Công nghệ, Khoa học Xã hội, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Giáo dục, Luật học, Y - Dược.