Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin
 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2020
Thông báo số 56/TB-ĐHKT ngày 9/1/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Đăng ký học bổ sung kiến thức dự thi thạc sĩ đợt 1 năm 2020
Thông báo số 3029/TB- ĐHKT ngày 7/10/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2019
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2019


Thông báo điểm trúng tuyển và nhập học kỳ thi tuyển sinh sau ĐH đợt 2 năm 2019
Thông báo số 3137/TB-HĐTS ngày 17/10/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2019
Thông báo số 2876/TB-ĐHKT ngày 2/10/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Lịch thi và hiệu lệnh thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2019 (Đối với các chuyên ngành không thi theo phương thức ĐGNL)
Lịch thi và hiệu lệnh thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2019 đối với các chuyên ngành không thi theo phương thức ĐGNL: Phòng 1, 2


Lịch đánh giá hồ sơ chuyên môn của các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019
Thông báo số 1596/TB-ĐHKT ngày 10/9/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cụ thể như sau:


Lịch thi và hiệu lệnh thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2019 (Đối với các chuyên ngành thi theo phương thức ĐGNL)
Lịch thi và hiệu lệnh thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2019 đối với các chuyên ngành thi theo phương thức ĐGNL: Từ phòng 3 đến phòng 7


Tuyển sinh khóa 3 chương trình thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính năm 2019
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Quản trị các tổ chức Tài chính, Khóa 03, Niên Khóa 2019-2021. Thông tin cụ thể: