Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin
 

Đăng ký học bổ sung kiến thức dự thi thạc sĩ đợt 2 năm 2019
Thông báo số 636/TB- ĐHKT ký ngày 12/3/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Tổ chức các lớp hệ thống hóa kiến thức dự thi cao học đợt 1 năm 2019
Thông báo số 434/TB-ĐHKT ký ngày 21/2/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc Tổ chức các lớp hệ thống hóa kiến thức dự thi cao học đợt 1 năm 2019.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2019
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh sau đại học (SĐH) đợt 1 năm 2019 như sau:


Điểm trúng tuyển và nhập học kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018
Thông báo số 2930/TB-ĐHKT ngày 31/10/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về điểm trúng tuyển và nhập học kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018.


Mức thu học phí lớp bổ sung kiến thức năm 2019
Quyết định số 2813/QĐ-ĐHKT ngày 17/10/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về mức thu học phí lớp bổ sung kiến thức năm 2019


Về việc đăng ký học bổ sung kiến thức dự thi thạc sĩ đợt 1 năm 2019
Thông báo số 2740 /TB- ĐHKT ngày 8/10/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2018
Thông báo số 2739 /TB-ĐHKT ngày 8/10/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018 vào ĐHKT
Trong 2 ngày, 15 và 16 tháng 9/2018, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức kỳ thi sau đại học đợt 2 với hơn 90% thí sinh tham gia.