Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin
 

Lịch đánh giá hồ sơ chuyên môn của các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2020
Thông báo số 3132/TB-ĐHKT ngày 16/10/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Lịch thi tuyển sinh Sau ĐH lần 2 đợt 2 năm 2020 vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Thông báo số 3072/TB-ĐHKT ngày 12/10/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Điểm trúng tuyển và nhập học kỳ thi tuyển sinh sau đại học lần 1 - đợt 2 năm 2020
Thông báo số 58/TB-HĐTS ngày 10/9/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Điểm trúng tuyển và nhập học kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020 như sau:


Lịch thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2020 cho thí sinh dự tuyển thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Lịch thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2020 cho thí sinh dự tuyển thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh dành cho học viên đã tốt nghiệp các chương trình liên kết đào tạo quốc tế CMU, DSU, GRIGGS, UBI, IMPAC tại ĐHQGHN


Trường ĐH Kinh tế thông báo thời gian đăng ký học bổ sung kiến thức dự thi Thạc sĩ đợt 2 năm 2020
Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020 các chuyên ngành Kinh tế chính trị, Tài chính - Ngân hàng, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế, Quản trị các tổ chức tài chính, Quản lý công, Kế toán, Chính sách công và phát triển, Trường Đại học Kinh tế tổ chức đăng ký học các lớp bổ sung kiến thức cụ thể như sau:


Thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020
Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Kinh tế thông báo kết quả thi tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2020 như sau:


Lịch thi tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2020 vào Trường ĐHKT
Thông báo số 1413/TB-ĐHKT ngày 12/6/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.