Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin
 

Tuyển sinh khóa 3 chương trình thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính năm 2019
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Quản trị các tổ chức Tài chính, Khóa 03, Niên Khóa 2019-2021. Thông tin cụ thể:


Tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2019 chuyên ngành Chính sách công và phát triển tại Thành phố Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2019 chuyên ngành Chính sách công và phát triển (hợp tác đào tạo với Trường Đại học Đông Á - thành phố Đà Nẵng).


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2019
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2019:


Điểm trúng tuyển và nhập học kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2019
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2019 như sau:


Tra cứu điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2019
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN công bố điểm thi các môn Kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2019 trên tài khoản đăng nhập của từng thí sinh trên cổng thông tin tuyển sinh Sau đại học của Trường


Thông báo về nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2019
Thông báo số 1319/TB-ĐHKT ngày 4/5/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2019
Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2019


Lịch thi và hiệu lệnh thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2019 (Thi đánh giá năng lực)
Lịch thi và hiệu lệnh thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2019 đối với các chuyên ngành thi môn ĐGNL: Từ phòng 1 đến phòng 5.