Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin
 

ĐHKT mở lớp bổ sung kiến thức dự thi thạc sĩ đợt 1 năm 2021
Thông báo số 3597/TB-ĐHKT ngày 26/11/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Điểm trúng tuyển và nhập học kỳ thi tuyển sinh sau đại học lần 2 đợt 2 năm 2020
Thông báo số 3456/TB-ĐHKT ngày 16/11/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2020
Thông báo số 3351/TB-ĐHKT ngày 5/11/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kết quả điểm thi tuyển sinh SĐH lần 2 đợt 2 năm 2020
Thông báo số 3349/TB-ĐHKT ngày 5/11/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Lịch thi tuyển sinh Sau đại học lần 3 đợt 2 năm 2020
Thông báo số 3199/TB-ĐHKT ngày 23/10/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về Lịch thi tuyển sinh Sau đại học lần 3 đợt 2 năm 2020 cho thí sinh dự tuyển thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh dành cho học viên đã tốt nghiệp các chương trình liên kết đào tạo quốc tế CMU, DSU, GRIGGS, UBI, IMPAC tại ĐHQGHN


Lịch đánh giá hồ sơ chuyên môn của các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2020
Thông báo số 3132/TB-ĐHKT ngày 16/10/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Lịch thi tuyển sinh Sau ĐH lần 2 đợt 2 năm 2020 vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Thông báo số 3072/TB-ĐHKT ngày 12/10/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Điểm trúng tuyển và nhập học kỳ thi tuyển sinh sau đại học lần 1 - đợt 2 năm 2020
Thông báo số 58/TB-HĐTS ngày 10/9/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.