Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin
 

Nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2019
Thông báo số 2876/TB-ĐHKT ngày 2/10/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Lịch thi và hiệu lệnh thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2019 (Đối với các chuyên ngành không thi theo phương thức ĐGNL)
Lịch thi và hiệu lệnh thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2019 đối với các chuyên ngành không thi theo phương thức ĐGNL: Phòng 1, 2


Lịch đánh giá hồ sơ chuyên môn của các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019
Thông báo số 1596/TB-ĐHKT ngày 10/9/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cụ thể như sau:


Lịch thi và hiệu lệnh thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2019 (Đối với các chuyên ngành thi theo phương thức ĐGNL)
Lịch thi và hiệu lệnh thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2019 đối với các chuyên ngành thi theo phương thức ĐGNL: Từ phòng 3 đến phòng 7


Tuyển sinh khóa 3 chương trình thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính năm 2019
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Quản trị các tổ chức Tài chính, Khóa 03, Niên Khóa 2019-2021. Thông tin cụ thể:


Tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2019 chuyên ngành Chính sách công và phát triển tại Thành phố Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2019 chuyên ngành Chính sách công và phát triển (hợp tác đào tạo với Trường Đại học Đông Á - thành phố Đà Nẵng).


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2019
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2019:


Điểm trúng tuyển và nhập học kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2019
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2019 như sau: