Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh sau đại học (SĐH) đợt 1 năm 2018 như sau:


Đăng ký học bổ sung kiến thức dự thi thạc sĩ năm 2018
Thông báo số 2641/TB- ĐHKT ngày 27/9/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc đăng ký học bổ sung kiến thức dự thi thạc sĩ năm 2018


Thông báo về điểm trúng tuyển và nhập học kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017 như sau:


Gia hạn thời gian thu hồ sơ học bổ sung kiến thức lớp 1 đợt 1 năm 2018
Thông báo số 2834/TB-ĐHKT ngày 6/11/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Thông báo về việc nhận đơn phúc tra bài thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017
Ngày 6/10/2017, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã công bố điểm thi các môn Kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017 trên tài khoản đăng nhập của từng thí sinh trên cổng thông tin tuyển sinh Sau đại học của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội.


Tra cứu số báo danh, lịch thi và hiệu lệnh thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo về việc Tra cứu số báo danh, lịch thi và hiệu lệnh thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017, cụ thể như sau:


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh sau đại học (SĐH) đợt 2 năm 2017 như sau:


ĐHKT mở lớp bổ sung kiến thức dự thi thạc sĩ đợt 2 năm 2017
Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017 các chuyên ngành Kinh tế chính trị, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế và Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế tổ chức đang ký học các lớp bổ sung kiến thức cụ thể như sau: