Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin
 

Thông báo về điểm trúng tuyển và nhập học kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017 như sau:


Gia hạn thời gian thu hồ sơ học bổ sung kiến thức lớp 1 đợt 1 năm 2018
Thông báo số 2834/TB-ĐHKT ngày 6/11/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Thông báo về việc nhận đơn phúc tra bài thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017
Ngày 6/10/2017, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã công bố điểm thi các môn Kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017 trên tài khoản đăng nhập của từng thí sinh trên cổng thông tin tuyển sinh Sau đại học của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội.


Tra cứu số báo danh, lịch thi và hiệu lệnh thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo về việc Tra cứu số báo danh, lịch thi và hiệu lệnh thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017, cụ thể như sau:


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh sau đại học (SĐH) đợt 2 năm 2017 như sau:


ĐHKT mở lớp bổ sung kiến thức dự thi thạc sĩ đợt 2 năm 2017
Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017 các chuyên ngành Kinh tế chính trị, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế và Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế tổ chức đang ký học các lớp bổ sung kiến thức cụ thể như sau:


Về việc nhận đơn phúc tra bài thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2017
Ngày 12/05/2017, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã công bố điểm thi các môn Kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017 trên tài khoản đăng nhập của từng thí sinh trong phần mền tuyển sinh Sau đại học của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.


Tổng hợp thông tin tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017 vào Trường ĐHKT - ĐHQGHN
Nhằm cung cấp tới bạn đọc những thông tin khái quát nhất về kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017, chúng tôi xin tổng hợp các thông tin trong bài viết này. Mời quý vị theo dõi:


Lịch đánh giá hồ sơ chuyên môn của các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017
Hội đồng tuyển sinh sau đại học Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch đánh giá hồ sơ chuyên môn của các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 như sau: