Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin

Danh sách thí sinh không được ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào Trường ĐHKT năm 2017
Trường Đại học Kinh tế thông báo danh sách thí sinh không được ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (theo danh sách kèm theo).


ĐHKT thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017
Thông báo số 1909/TB-ĐHKT ngày 13/7/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh đại học năm 2017
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh đại học năm 2017 như sau:


Trường ĐHKT - ĐHQGHN tuyển sinh đại học chính quy năm 2017
Năm 2017 Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia với tổ hợp các môn/bài thi sau:


Tổng hợp thông tin tuyển sinh đại học năm 2017
Nhằm cung cấp tới bạn đọc những thông tin khái quát nhất về kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017, chúng tôi xin tổng hợp các thông tin trong bài viết này. Mời quý vị quan tâm theo dõi:


Lịch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của Bộ GD&ĐT
Ban hành kèm theo công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02 /2017 về Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo


Các ngành đào tạo tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Năm 2017, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức xét tuyển và đào tạo 7 ngành, chuyên ngành bậc đại học. Cụ thể như sau:


ĐHKT công bố ngưỡng tuyển vào các ngành đào tạo đại học chính quy đợt 2 năm 2016
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN công bố điểm ngưỡng tuyển (điểm chuẩn) vào các ngành đào tạo đại học chính qui đợt 2 năm 2016 như sau:


ĐHQGHN mở cổng đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt 2 năm 2016
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) chính thức mở cổng đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đợt 2 vào một số ngành đào tạo của các Trường thành viên/Khoa trực thuộc từ ngày 16/8 đến ngày 25/8/2016.