Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin
 

Công nhận sinh viên trúng tuyển chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép) hệ đại học chính quy năm 2018
Quyết định số 2233/QĐ-ĐHKT ngày 21/8/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Điều chỉnh thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai năm 2018 (bằng kép)
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã có Thông báo số 1462/TB-ĐHKT ngày 25/5/2018 về việc tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai năm 2018. Để đảm bảo thuận lợi cho sinh viên trong việc đăng ký xét tuyển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN điều chỉnh thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai năm 2018 (bằng kép), hệ đại học chính quy năm 2018 như sau:


Công nhận sinh viên Khoa Luật - ĐHQGHN trúng tuyển Khoá QH-2017-E, Chương trình đào tạo thứ 2
Quyết định số 2239/QĐ-ĐHKT ngày 18/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Công nhận sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN trúng tuyển Khoá QH-2017-E, Chương trình đào tạo thứ 2
Quyết định số 2238 /QĐ-ĐHKT ngày 18/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Công nhận sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN trúng tuyển Khoá QH-2017-E, Chương trình đào tạo thứ 2
Quyết định số 2237/QĐ-ĐHKT ngày 18/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Công nhận sinh viên Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN trúng tuyển Khoá QH-2017-E, Chương trình đào tạo thứ 2
Quyết định số 2236/QĐ-ĐHKT ngày 18/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Trường ĐHKT tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai năm 2017
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh đại học hệ chính quy - Chương trình đào tạo thứ hai năm 2017. Kế hoạch như sau: