Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin
Tuyển sinh đại học

Các ngành đào tạo tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Năm 2017, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức xét tuyển và đào tạo 7 ngành, chuyên ngành bậc đại học. Cụ thể như sau:

Phương thức tuyển sinh vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Năm 2017, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh 6 chương trình đào tạo đại học hệ chuẩn và 3 chương trình đào tạo đại học hệ chất lượng cao. Cụ thể như sau:

Biểu mẫu dành cho tuyển sinh đại học

Các biểu mẫu dành cho tuyển sinh đại học năm 2017:

Hướng dẫn nhập học

Thí sinh xác nhận nhập học vào Trường Đại học Kinh tế bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: tuyensinh.vnu.edu.vn trong khoảng thời gian từ ngày 02/8/2017 đến trước 17h00 ngày 7/8/2017 đồng thời gửi Giấy chứng nhận kết quả thi tới Phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế bằng thư chuyển phát nhanh (tính theo dấu bưu điện).